Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w XVII wiecznym Spichlerzu w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. św. Jakuba

  • Łączna kwota inwestycji: 387 936,93 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 31.08.2012 r. Wykonano:

-ścianki działowe z płyt g/k gr. 12,5 mm na rusztach metalowych – 72,48 m²

-ścianki działowe z płyt g/k gr. 12,5 mm na rusztach metalowych – 35,00 m²

-odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych kł. III z zaprawy cem-wap. na ścianach i stropach – 40,0 m²

-gruntowanie i malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych – 161,56 m²

-ręczne szlifowanie impregnacja podłóg z desek preparatami grzybobójczymi – 182,0 m²

-wykonanie gładzi gipsowych na ścianach na podłożu z płyt gipsowych – 179,96 m²

-gruntowanie i malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych – 179,96 m²

-izolacje cieplne i przeciwwilgociowe pionowe układane na sucho z wełny mineralnej – 19,60 m²

-montaż drzwi płycinowych wewnętrznych jednoskrzydłowych – 2,05m²

-odgrzybianie ścian ceglanych – 40,0 m².

Roboty elektryczne:

-roboty demontażowe: przewodów – 656,0 mb, listew elektroinstalacyjnych – 189,0mb, opraw oświetleniowych – 46 szt. tablic rozdzielczych – 4 szt.

Instalacje elektryczne:

-tablice rozdzielcze – 5 szt.

-montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych – 8,0 mb

-przewody kabelkowe wciągane do rur – 57,0 mb

-kanały instalacyjne z PVC – 224,0 mb

-listwy instalacyjne z PWC – 134,0 mb

-gniazda wtyczkowe instalacyjne ze stykiem ochronnym – 86 szt.

-osprzęt elektryczny – 117 szt.

-przewody kabelkowe układane bez mocowania – 1524 mb

-montaż opraw oświetleniowych – 76 szt.

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.