Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Utworzenie trasy biegowej na terenie Lasku Miejskiego

  • Rok inwestycji: 2020r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Aleja Leśna

  • Łączna kwota inwestycji: 43 542,00 zł

Opis inwestycji

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, rozstrzygnięto przetarg, planowana realizacja zadania 2021, pozostałe środki przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.