Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Waga samochodowa

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 33 490,00 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania zakupiono i zamontowano wagę samochodową najazdową, osiową. Urządzenie niezbędne do spełnienia standardów gospodarki osadowej.