Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wirówka Dekantacyjna WP 35

  • Rok inwestycji: 2019-2023

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 78 113,89 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania zmodernizowano i zmontowano zakupioną wirówkę dekantacyjną do odwadniania osadów nadmiernych. Uruchomiono rozdzielnicę zasilającą i sterującą. Maszyna została zainstalowana w pomieszczeniu wirówek. Urządzenie ze względu na gabaryty i mobilność przystosowano do pracy zamiennie w polach wirówek nr 1, 2 i 4 (w przypadku awarii któregoś z wymienionych urządzeń) oraz do pracy na samodzielnym stanowisku. Urządzenie jest przystosowane do współpracy z dwoma typami posiadanych przez MPWiK zestawów do roztwarzania polimeru.