Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wspieranie inicjatyw społecznych przy budowie sieci wod – kan.

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: Zespół Szkół nr 1

  • Łączna kwota inwestycji: 63 983,92 zł

Opis inwestycji

W 2011 r. wykonano:

-podkłady pod posadzki

-tynki wewnętrzne

-instalację elektryczną i wod.-kan., c.o.

-zamontowano stolarkę drzwiową wewnętrzną i aluminiowe ścianki działowe

-rozpoczęto roboty okładzinowe ścian.