Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wspieranie inicjatyw społecznych przy budowie sieci wod – kan

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Grzemskiego, ul. Niskie Brodno

  • Łączna kwota inwestycji: 85 000,00 zł

Opis inwestycji

MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy wykonało przebudowę przewodu tłocznego, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grzemskiego oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Niskie Brodno.