Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa odcinka pieszo-rowerowego od ul. Królowej Jadwigi

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Królowej Jadwigi, ul. Paderewskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 26 322,00 zł

Opis inwestycji

Partycypacja w kosztach budowy odcinka pieszo-rowerowego wraz z przebudową miejsc postojowych od ulicy Królowej Jadwigi do końca ulicy Paderewskiego na długości ok 550 mb.