Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie przyłącza

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: Pruszyńskiego 7, Cicha 12, Mostowa 3, Karbowska 11D

  • Łączna kwota inwestycji: 89 616,90 zł

Opis inwestycji