Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana oświetlenia z opraw rtęciowych na lampy typu LED na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy przy ul. Matejki

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: Zespół Szkół nr 1 w Brodnicy

  • Łączna kwota inwestycji: 41 820,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano. Zakres robót obejmował:

-wykonano demontaż opraw rtęciowych

-montaż opraw LED – 25 szt.

-wykonano instalację elektryczną do nowych opraw i montaż opraw.