Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana parkomatów

  • Rok inwestycji: 2023 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 858 431,76 zł

Opis inwestycji

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 25 szt. parkometrów na terenie miasta Brodnica.

Automaty zostały podzielone na dwie strefy.

Pierwsza to strefa cenowa A – żółte oznaczenia na parkomacie, pod panelem solarnym oraz żółte bilety.

Druga, strefa cenowa B, charakteryzuje się niebieskimi oznaczeniami na parkomacie, pod panelem solarnym oraz niebieskimi biletami