Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana węzłów i przyłączy wodociągowych

  • Rok inwestycji: 2013-2018

  • Miejsce inwestycji: Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 433 407,47 zł

Opis inwestycji

Modernizacja starych węzłów wodociągowych oraz przyłączy wodociągowych na terenie miasta.