Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2022 r./2023 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Niskie Brodno - jezioro

  • Łączna kwota inwestycji: 10 227 868,47 zł

Opis inwestycji

Wykonano w ramach zadania:
1. Pomost kąpielowy
2. Pomost przy budynku przebieralni, pomost – mostek
3. Pomost żeglarski i wędkarski
4. Dojście do pomostu żeglarskiego i wędkarskiego
5. Mur oporowy przy pomoście żeglarskim i wędkarskim
6. Slip
7. Wiata (platforma) widokowa
8. Wieża skoków
9. Kompletna zjeżdżalnia z akcesoriami
10. Ścianka wspinaczkowa
11. Hamak
12. Wiata na grilla
13. Hangar Towarzystwa Żeglarskiego
14. Budynek przebieralni
15. Pergole
16. Wodny plac zabaw
17. Budynek pompowni wodnego placu zabaw
18. Zagospodarowanie terenu, utwardzenia, parkingi
19. Plac pod kontener na śmieci
20. Plac do ćwiczeń (Wahadło – Twister, Orbitrek, Wiosło, Biegacz, Prostownik pleców/ ławeczka, Prasa nożna/ wyciskanie siedząc).

Zadanie zrealizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr RPKP.06.05.00-04-0009/19 projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.