Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakładowa stacja paliw

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 22 890,80 zł

Opis inwestycji

Zakup zbiornika do oleju napędowego.