Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup koparko – ładowarki

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: Lidzbarska 33

  • Łączna kwota inwestycji: 38 124,95 zł

Opis inwestycji