Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup samochodu wielofunkcyjnego

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: Ustronie 2A, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 1 719 000,00 zł

Opis inwestycji

Zakup samochodu wielofunkcyjnego do prac ascenizacyjnych i wykopowych – MAN KAISER ECO.