Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup specjalistycznego samochodu MAN

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Ustronie 2A

  • Łączna kwota inwestycji: 446 000,00 zł

Opis inwestycji

Zakup używanego samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji.