Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup sprzętu i urządzeń. Kontener samowyładowczy (2 sztuki)

  • Rok inwestycji: 2021-2022

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 5 160,00 zł

Opis inwestycji

Zakup kontenerów samowyładowczych do odpadów powstających w oczyszczalni ścieków.