Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup sprzętu i urządzeń. Ładowarka teleskopowa JCB 535

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 191 500,00 zł

Opis inwestycji

Zakup ładowarki teleskopowej na potrzeby kompostowania osadów ściekowych.