Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup sprzętu i urządzeń. Prasopłuczka

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 150 000,00 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania zakupiono i uruchomiono prasopłuczkę – urządzenie do płukania i prasowania skratek zatrzymywanych na kratach mechanicznych.