Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup sprzętu i urządzeń. Przepływomierze ścieków.

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 16 300,00 zł

Opis inwestycji

Zakup ściekomierzy do przewodów tłocznych ścieków i osadów w oczyszczalni ścieków.