Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup sprzętu i urządzeń. Rozrzutnik obornika 8 ton

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 31 000,00 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania zakupiono nowy rozrzutnik do stabilizacji osadów ściekowych.