Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup systemu Izar

  • Rok inwestycji: 2020 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Lidzbarska 33

  • Łączna kwota inwestycji: 62 150,00 zł

Opis inwestycji