Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup układu do kondencjonowania wody za pomocą Odwróconej Osmozy

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: Lidzbarska 33

  • Łączna kwota inwestycji: 52 911,94 zł

Opis inwestycji