Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakupy inwest. związane z przebudową kotłowni olejowych na gazowe w obiekcie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2013 r./2014 r.

  • Miejsce inwestycji: Gimnazjum nr 1 ul. Wiejska

  • Łączna kwota inwestycji: 6 900,00 zł

Opis inwestycji

Wymiana kotłowni olejowej na gazową.