Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakupy inwest. związane z przebudową kotłowni olejowych na gazowe w obiekcie Przedszkola Nr 8 przy ul. Zielonej

  • Rok inwestycji: 2013 r./2014 r.

  • Miejsce inwestycji: Przedszkole Nr 8 przy ul. Zielonej 3 w Brodnicy

  • Łączna kwota inwestycji: 5 900,00 zł

Opis inwestycji

Wymiana kotłowni olejowej na gazową.