Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakupy inwest. związane z przebudową kotłowni olejowych na gazowe w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Kolejowej

  • Rok inwestycji: 2013 r./2014 r.

  • Miejsce inwestycji: Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Kolejowej

  • Łączna kwota inwestycji: 5 075,00 zł

Opis inwestycji

Wymiana kotłowni olejowej na gazową.