Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakupy (samochód Citroen ,,Berlingo”, dwa komputery,tokarka”)

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica ul. Lidzbarska 33

  • Łączna kwota inwestycji: 39 055,46 zł

Opis inwestycji