Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zestaw do roztwarzania polimeru

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 39 702,27 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania zmontowano zakupiony zestaw urządzeń do dozowania, roztwarzania z wodą i mieszania polimeru. Wykonano nową rozdzielnicę zasilającą i sterującą wraz z przewodami i układem czujników. Wykonano nową instalację wodną roztwarzania i płukania. Urządzenie zainstalowano w pomieszczeniu nowej stacji odwadniania w oczyszczalni ścieków do współpracy z urządzeniami odwadniąjącycmi.