Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zestawy pomiarowe do całodobowego monitoringu parametrów ścieków surowych i przemian związków azotowych w komorach reaktora osadu czynnego

  • Rok inwestycji: 2013-2014

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 63 813,31 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania zakupiono i zamontowano systemy sond pomiarowych parametrów ścieków. Monitoring parametrów całodobowy z przesyłem danych on-line.