Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zmiana organizacji ruchu wraz z modernizacją sygnalizacji w ul. Piwnej

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Piwna

  • Łączna kwota inwestycji: 36 740,10 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 28.12.2012 r. Wykonano:

-projekt sygnalizacji świetlnej w zakresie zmian organizacji ruchu związanych z odwróceniem kierunku ruchu na ul. Piwnej 1 kpl.

-wciągnięcie kabla do istniejącej kanalizacji kablowej 40 mb

-montaż masztów ocynkowanych i malowanych 1szt.

-przełożenie sygnalizatora 3×300 1 szt

-wykonanie pętli indukcyjnej w jezdni 2 szt.

-przełożenie oznakowania pionowego 7 szt.

-zmiana organizacji ruchu oznakowanie poziome 1 kpl.

-doposażenie sterownika 1 szt.

-przeprogramowanie sterownika sygnalizacji świetlnej 1 kpl.